חזון העמותה

קרן דולב לצדק רפואי, עמותה לוחמת חסרת פשרות, פועלת למען תיקונה וקידומה של מערכת הבריאות בישראל על ידי סיוע משפטי לפרט, אשר זכותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה או קופחה והגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים.

העתיד שאנו מחוייבים ליצור הוא:

מערכת הבריאות בישראל הנה מהמפותחות בעולם ומהווה מודל להשראה ולחיקוי.

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי מיושם במלואו עבור כל אזרחי המדינה. סל הבריאות הורחב במליארדי שקלים והוא מהרחבים ומהנדיבים בעולם.
  • אזרחי מדינת ישראל זוכים לטיפול רפואי מתקדם ושוויוני ללא הבדלי דת, גזע ומין.
  • שרותי הבריאות מחולקים באופן צודק ושוויוני בפריסה כלל ארצית והם זמינים ונגישים לכל אדם.
  • עמותת קרן דולב מעוררת השראה בפעולותיה ובמעשיה, ומהווה סמל למחוייבות, דבקות במטרה ועשיית הבדל לנצח.