מטרות העמותה

"קרן דולב לצדק רפואי" היא עמותה לוחמת: אין זו עמותה העוסקת בפעולות הסברה גרידא.

הפעילות העיקרית שלה היא מלחמה בזירה המשפטית והפרלמנטארית, למימוש והגשמה של צדק ושוויון בתחום הרפואי.

אלה הן מטרות העמותה:

  • להעניק ייצוג משפטי חינם לחולים ולמשפחותיהם, למניעתו ותיקונו של אי – צדק במימוש הזכות לטיפול רפואי.
  • לפעול לקידום וליישום זכות היסוד לטיפול רפואי.
  • לפעול להשגתו ומימושו של שוויון בזכות לטיפול רפואי.
  • לפעול להרחבת הזכות לטיפול רפואי.