צור קשר

ניתן לפנות לרכז פניות העמותה בטלפון:
054-6665442 או בפקס 077-3179741
או באמצעות דוא"ל:
dolevfoundation@gmail.com

על מנת לייעל את הטיפול בפנייתך מומלץ לעשות שימוש בטופס הפנייה ולתאר את המקרה בפרוט.

תודה ובהצלחה!