קרן דולב לצדק רפואי

עמותה לוחמת חסרת פשרות, הפועלת משנת 2007 למען תיקונה וקידומה של מערכת הבריאות בישראל על ידי מתן סיוע משפטי חינם לפרט, אשר זכותו לטיפול רפואי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה או קופחה ובאמצעות הגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים.

העמותה מעניקה ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי חינם לחולים, לשם קבלת טיפול רפואי במימון ציבורי, באמצעות פנייה לוועדות החריגים הפועלות בקופות החולים ובמידת הצורך, בהגשת תביעה משפטית בבית הדין לעבודה.

העמותה פועלת על טהרת ההתנדבות ושירותיה ניתנים בחינם באמצעות קבוצת עורכי דין ופעילים נוספים.

העמותה אינה מטפלת בפניות שעניינן החזרים כספיים, פניות בנושא ביצוע טיפולים בחו"ל, פניות הקשורות לביטוח לאומי וכן פניות שעניינן ביטוחים פרטיים ו/או משלימים. כמו כן, העמותה אינה עוסקת במתן תרופות ו/או תרומות המיועדות לרכישת תרופות וכלל פעילותה הינה בפן המשפטי בלבד .

 

תרומה לעמותה

התרומה מתבצעת בכפולות של 25 ש"ח. יש לשנות את הכמות בהתאם למספר המכפלות על מנת להגיע לסכום התרומה הרצוי. למשל, לתרומה של 100 ש"ח, יש לכתוב בחלונית 4 (קרי, 4X25) כל תרומה תתקבל בברכה.

25.00 ₪